Modicon TM3 Analog I/O Modul

-33%

TM3AI2H

MODULE TM3-2 ANALOG INPUTS HIGH RES.

Rp. 3.400.320,-
Rp. 2.278.214,-

Chat for Stok
-33%

TM3AI2HG

MODULE TM3-2 ANALOG IN HIGH RES. SPRING

Rp. 3.400.320,-
Rp. 2.278.214,-

Chat for Stok
-33%

TM3AI4

MODULE TM3-4 ANALOG INPUTS

Rp. 3.782.625,-
Rp. 2.534.359,-

Chat for Stok
-33%

TM3AI4G

MODULE TM3-4 ANALOG INPUTS SPRING

Rp. 3.782.625,-
Rp. 2.534.359,-

Chat for Stok
-33%

TM3AI8

MODULE TM3-8 ANALOG INPUTS

Rp. 4.353.195,-
Rp. 2.916.641,-

Chat for Stok
-33%

TM3AI8G

MODULE TM3-8 ANALOG INPUTS SPRING

Rp. 4.353.195,-
Rp. 2.916.641,-

Chat for Stok
-33%

TM3AM6

Module TM3 - 4 AI 2 AO

Rp. 4.564.560,-
Rp. 3.058.255,-

Chat for Stok
-33%

TM3AM6G

MODULE TM3-4 ANALOG OUT 2ANALOG IN.SPRIN

Rp. 4.564.560,-
Rp. 3.058.255,-

Chat for Stok
-33%

TM3AQ2

MODULE TM3-2 ANALOG OUTPUTS

Rp. 3.893.505,-
Rp. 2.608.648,-

Chat for Stok
-33%

TM3AQ2G

MODULE TM3-2 ANALOG OUTPUTS SPRING

Rp. 3.893.505,-
Rp. 2.608.648,-

Chat for Stok
-33%

TM3AQ4

MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS

Rp. 5.192.880,-
Rp. 3.479.230,-

Chat for Stok
-33%

TM3TI4

MODULE TM3-4 INPUTS TEMPERATURE

Rp. 4.415.565,-
Rp. 2.958.429,-

Chat for Stok
-33%

TM3TI4G

MODULE TM3-4 ANALOG INPUTS SPRING

Rp. 4.261.604,-
Rp. 2.855.274,-

Chat for Stok
-33%

TM3TI8T

MODULE TM3-8 INPUTS TEMPERATURE

Rp. 4.756.290,-
Rp. 3.186.714,-

Chat for Stok
-33%

TM3TI8TG

MODULE TM3-8 INPUTS TEMPERATURE SPRING

Rp. 4.524.770,-
Rp. 3.031.596,-

Chat for Stok
-33%

TM3TM3

MODULE TM3-2 TEMP INPUT 1 ANALOG OUT.

Rp. 4.309.305,-
Rp. 2.887.234,-

Chat for Stok
-33%

TM3TM3G

MODULE TM3-2 TEMP INPUTS+ 1 ANALOG OUT

Rp. 4.524.770,-
Rp. 3.031.596,-

Chat for Stok